#1 #2

Sau 2 năm làm sinh viên thì giờ đây Ayano Suzuju đã tìm được cho mình công việc làm thêm có thu nhập cao, không còn phải nhận chu cấp từ gia đình. Hãy cùng xem công việc làm thêm của nữ chính ra sao qua hơn 130 phút của bộ phim Một ngày đi khách của em sinh viên Ayano Suzuju này nhé các bạn.